ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU LOGOPEDY

8,00 

Arkusz może być wystawiany przez każdego logopedę po wcześniejszym przebadaniu kandydata na studia. Dokument jest w formacie PDF do samodzielnego wydruku na białym tle (bez loga).

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy wymagane jest przez niektóre uczelnie wyższe w trakcie trwania rekrutacji. Arkusz może być wystawiany przez każdego logopedę po wcześniejszym przebadaniu kandydata na studia.